Τα Ελαστικά δεν είναι Πορτοκάλια!

Έρευνες έδειξαν ότι δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των επιδόσεων ελαστικών που έχου παραχθεί πρόσφατα έναντι ελαστικών που έχουν παραχθεί πρίν από 3 χρόνια.